детские игры аркады
игры для мальчиков
новые игры про Масяню

 


title

Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка : зб. наук. праць : Вип. 10 / Інст-т проф.- тех. освіти НАПН України ; [Ред. кол. : В. О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2015. – 130 с. – Біб-ліогр. в кінці ст. Усі права автори передають "Науковому віснику Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка" ISSN 2223-5752

Голова редакційної колегії

Валентина Радкевич, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту професійно- технічної освіти НАПН України

Редакційна колегія

Ганна Романова (доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи ІПТО НАПН України, заступник голови редакційної колегії)

Марина Артюшина (доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи ІПТО НАПН України)

Андрій Гуржій (доктор технічних наук, професор, віце-президент НАПН України, дійсний член НАПН України)

Галина Єльникова (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник ІПТО НАПН України)

Валентина Лозовецька (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник ІПТО НАПН України)

Неля Ничкало (доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН України)

Валерій Орлов (доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник ІПТО НАПН України)

Лариса Петренко (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар ІПТО НАПН України)

Людмила Пуховська (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник ІПТО НАПН України)

Василь Савченко (доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник ІПТО НАПН України)

Валентина Свистун (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник ІПТО НАПН України), Любов Карташова (доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії ІПТО НАПН України)

Василь Ягупов (доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник ІПТО НАПН України).

Міжнародна редакційна колегія

Казимір Денек (доктор (габілітований), професор (звичайний), член Комітету Наук Педагогічних Польської Академії наук, м. Познань)

Мартіна Лубіова (доктор юриспруденції, доктор у галузі статистики, заступник директора Інституту прогнозування Академії наук Словаччини)

Георгій Рудик (доктор педагогічних наук, професор, директор Центру сучасної педагогіки "Навчання без кордонів", Канада)

Аркадій Шкляр (доктор педагогічних наук, професор, ректор Республіканського інституту професійної освіти Республіки Білорусь, віце-президент Білоруської Академії освіти)

Відповідальний редактор

Лідія Гуменна