детские игры аркады
игры для мальчиков
новые игры про Масяню

Голова редакційної колегії

Валентина Радкевич, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту професійно-технічної освіти НАПН України

Редакційна колегія


Марина Артюшина (доктор пед. наук, професор, ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»);

Людмила Базиль (доктор пед. наук, доцент, учений секретар ІПТО НАПН України);

Андрій Гуржій (доктор техн. наук, професор, дійсний член НАПН України);

Людмила Єршова (доктор пед. наук, доцент, заступник директора ІПТО НАПН України; заступник голови редакційної колегії);

Андрій Каленський (доктор пед. наук, доцент, зав. лабораторії ІПТО НАПН України);

Олена Коваленко (доктор пед. наук, професор, ректор Української інженерно-педагогічної академії, м. Харків);

Петро Лузан (доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії ІПТО НАПН України);

Нелля Ничкало (доктор пед. наук, професор, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член НАПН України);

Валерій Орлов (доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник ІПТО НАПН України);

Лариса Петренко (доктор пед наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ІПТО НАПН України);

Микола Пригодій (доктор пед. наук, професор, головний науковий співробітник ІПТО НАПН України);

Людмила Пуховська (доктор пед. наук, професор, провідний науковий співробітник ІПТО НАПН України);

Ганна Романова (доктор пед. наук, професор, заступник директора ІПТО НАПН України; заступник голови редакційної колегії);

Василь Ягупов (доктор педагогічних наук, професор, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського)

Міжнародна редакційна колегія

Мартіна Лубіова (доктор юриспруденції, доктор у галузі статистики, заступник директора Інституту прогнозування Академії наук Словаччини);

Георгій Рудик (доктор пед. наук, професор, директор Центру сучасної педагогіки «Навчання без кордонів», Канада);

Аркадій Шкляр (доктор пед. наук, професор, віце-президент Білоруської Академії освіти);

Томас Дайсінгер (професор, університет Констанц, Німеччина);

Томаш Кук (професор, проректор з міжнародних відносин Вищої Лінгвістичної школи у м. Ченстохові, Республіка Польща);

Франтішек Шльосек (доктор пед. наук, професор, директор Інституту педагогіки Академії спеціальної педагогіки ім. Марії Гжегожевської, Республіка Польща)

 

Відповідальний редакторСніжана Леу

Літературний редакторЛідія Гуменна

Технічний редакторВладислав Белан